USG ginekologiczne

Diagnostyka ultrasonograficzna macicy i jajników może być przeprowadzona za pomocą sondy dopochwowej oraz brzusznej. Obecnie najbardziej precyzyjną jakość obrazowania otrzymujemy w badaniu dopochwowym, które stało się standardem w diagnostyce ginekologicznej. Sonda brzuszna wykorzystywana jest zazwyczaj do diagnostyki zmian wychodzących poza miednicę mniejszą. Badanie ultrasonograficzne sondą dopochwową powinno obejmować obrazowanie:

 • szyjki macicy z kanałem
 • trzonu macicy z endometrium
 • jajników
 • zatoki Douglasa (zagłębienia odbytniczo-macicznego)

USG doppler

Jest to badanie ultrasonograficzne wykorzystujące tzw. zjawisko Dopplera polegające na zmianie częstotliwości źródła sygnału poruszającego się względem obserwatora. Przy zastosowaniu dopplera spektralnego lub kodowanego kolorem możliwa jest ocena przepływu krwi w naczyniach tętniczych i żylnych.

Ultrasonografia dopplerowska znajduje zastosowanie w ginekologii:

 • różnicowanie guzów jajnika
 • diagnostyka guzów macicy
 • ocena zmian w błonie śluzowej trzonu macicy

oraz położnictwie:

 • ocena dobrostanu płodu (min. przepływy w naczyniach pępowinowych, naczyniach mózgowych płodu oraz przewodzie żylnym)
 • ocena ryzyka wystąpienia ciężkiej postaci stanu przedrzucawkowego i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu płodu
 • ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych (przepływ w przewodzie żylnym oraz przez zastawkę trójdzielną serca płodu)

Przygotowanie do badania ultrasonograficznego

Przed przystąpieniem do większości badań ultrasonograficznych nie ma specjalnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta. Wyjątkiem jest badanie ultrasonograficzne miednicy mniejszej, podczas którego dla zapewnienia prawidłowych warunków konieczne jest przestrzeganie kilku zasad. Przed przystąpieniem do badania ultrasonograficznego narządów miednicy. mniejszej:

 • do badania należy przystąpić z pełnym pęcherzem
 • na 2 godziny przed badaniem należy wstrzymać się z oddawaniem moczu
 • jeśli na godzinę przed badaniem nie jest odczuwalne parcie w pęcherzu, należy wypić przynajmniej 0,5 litra wody

Powrót do strony głównej

Projekt i wykonanie Creato 2010 Pozycjonowanie Grudziądz